Zon, bron van energie

De zon stelt energie in overvloed ter beschikking. Een uur zoninstraling in de wereld komt overeen met het jaarlijks energieverbruik van de gehele mensheid. Gemiddeld valt in Nederland op iedere vierkante meter een hoeveelheid aan energie, die gelijk staat aan 100 liter stookolie.

Stroom uit zonlicht, is de modernste manier om energie te winnen: oneindig, economisch en schoon. Bijna ieder dak is geschikt voor zonne–energie, om oneindig energie te winnen.
 

"Maak van uw dak een nuttig dak."

 

Zo werkt zonnestroom

De kern van iedere PV-installatie is de z.g. “ solargenerator “ bestaande uit meerdere zonnepanelen. Op het dak of in het dak geïntegreerd: De manier van functioneren is altijd hetzelfde. Zonnepanelen bestaan uit zonnecellen, die uit silicium of een andere halfgeleider worden gemaakt. Overdag zetten cellen het zonlicht geheel geluidloos en emissievrij in elektrische gelijkstroom om. Speciale montagesystemen bieden de solargenerator houvast, ook bij hoge sneeuwbelasting en storm.
Vanuit de modules opgewekte gelijkstroom gaan naar de omvormer en wordt omgezet naar netgebruikelijke netstroom. Hij waakt over de netaansluiting en wordt hierdoor de schakelcentrale van de installatie. De omvormer is het verbindingsstuk tussen de modules en het openbare stroomnet.
Via de productieteller komt de door uw installatie geproduceerde stroom in het openbare netwerk en wordt tevens via de teller in kWh afgelezen en geregistreerd. Tevens ontvangt u via het openbare net stroom, die dan via uw digitale afnameteller wordt gemeten. De teller heeft een ingang voor dag- en nachtstroom, zowel bij de afname- als de productieteller.
De energieverzorger kan zowel de geproduceerde als de gebruikte stroom via de teller aflezen.
U kunt zelf heel eenvoudig controleren of de PV-installatie genoeg energie levert. Door een eigen installatie controle kunt u interessante data van uw PV-installatie uitlezen en de werking op ieder moment controleren. Via monotoring of monotoring op afstand via SMS, E-mail en via internet kunt u zich informeren over de performance van uw PV-installatie.

Energierijk werkt uitsluitend met eigen montageteams. De technische installatie rondom de meterkast wordt uitgevoerd door een erkent installateur welke bekend is met de NEN 1010.

 

Vragen? Neem contact met ons op.